Saturday, December 17, 2011

Polskie książki teraz dostępny! - Polish books available!

Polskie książki teraz dostępny przy Unicorn Tree Books!

Wielu głównych autorów fikcji i style zarządzili w - inne tytuły mogą być zarządzone na życzenie!

Yes, That's right, Polish books coming to Unicorn Tree Books soon!
Many top fiction authors and styles ordered in - other titles can be ordered on request! 


We are really happy to say that we are now able to source a wide range of books in Polish so that we can better serve our new neighbours and friends here in Lincoln and across Lincolnshire. 

We are committed to really being a bookshop that serves the community we are in, and so getting in Polish books really was an important item on our list of how we can better serve the community. 


We are really happy to have found a supplier in Gardner's Books that also feels that committment and is carrying polish language titles as part of their stock range too, the added benefit here is that these books are also available on www.hive.co.uk - the website that supports independent local bookshops through every sale of a book or ebook download.

The first selection of fiction in Polish will be here in the shop and on the shelves by Wednesday 21st December, with an expanded range to follow in mid January. 

It's hoped the choice should appeal to a broad range of readers with some crime, thriller, romance and childrens books too!

We are starting out with a small selection but as people come in and let us know what they are interested in and as they spread the word we really hope to be able to grow the range and space given to these books to really be able to serve our growing multi-lingual community.

Books can be ordered - just let us know the title you are after and we'll do our best to get it.
Remember you can either pop in to the shop to order in store (and check the shleves to see what we already have in stock) or you can go online to www.hive.co.uk where you can then have them delivered either to your home or arrange to collect them direct from Unicorn Tree Books.Remember we are here to serve you and we really appreciate your support - go on Shop Local - it's better for all of us when we go local to go global ;-)


So we'll look forward to seeing you, recieving an email from you, chatting on the phone (01522 525557) with you or even facebooking or twittering with you!Jesteśmy bardzo szczęśliwi z tego,  że jesteśmy teraz w stanie pozyskać szeroki wachlarz książek po polsku, tak abyśmy mogli lepiej służyć naszym nowych sąsiadów i przyjaciół w Lincoln oraz w Lincolnshire

Jesteśmy zajęci się naprawdę będąc księgarnią, która pracuje dla społeczności jesteśmy w, zatem dostając po polsku książki naprawdę był ważną rzeczą na naszej liście z jak lepiej możemy pracować dla społeczności.


Cieszymy się znaleźć w Gardners Books dostawca, który jest zobowiązany do dostarczania książek również po polsku jako część ich pasma towaru. teżdodatkowa korzyść oto to te książki są również dostępne na www.hive.co.uk - serwis internetowy, który podtrzymuje niezależne lokalne księgarnie przez każdą sprzedaż książki albo ebook pobieranie danych.


Pierwsze książki fikcji po polsku będzie tu w sklepie i na półkach przed środą, z rozszerzonym zakresem nastąpić później w styczniu.
Miało nadzieję, że wybór będzie pracować dla szerokiego zakresu czytelników z jakimś kryminałem, romans i childrens książki również!


Startujemy z małym wyborem ale jako ludzie odwiedzać i mówić nam jakich książek oni chcą, i ponieważ oni rozpowszechniają wiadomość o naszym serwisie, naprawdę mamy nadzieję móc rosnąć zakres i przestrzeń daną tym książkom aby naprawdę móc pracować dla naszej rosnącej wielo-językowej społeczności.


Książki można zamawiać - daj nam znać tytuł szukasz, a my dołożymy wszelkich starań, aby je zdobyć.Pamiętaj, możesz wstąpić do sklepu na zamówienie w sklepie (i sprawdzić shleves aby zobaczyć, co mamy już w sprzedaży) lub możesz zobaczyć w Internecie www.hive.co.uk gdzie można je dostarczony do domu lub zorganizować je odebrać bezpośrednio z Książki Unicorn Tree Books.


Pamiętać, że mamy tu obsłużyć cię i dziękuję za twoje wsparcie.
Proszę robić zakupy Lokalny - to jest lepsze na wszystko gdy idziemy do pobliskich sklepów do mieć globalnych rzeczy; -)

Więc nie będziemy móc się doczekać widzenia cię, recieving e-mail od ciebie, gadając przez telefon (01522 525557) z tobą albo nawet facebooking albo świergocząc z tobą!